Spirituel Healings Terapi

Sjælen er hele dig – dit sande jeg.

Sindet er din måde at være på – din personlighed.

Sjælen bliver født ned i en krop med det formål at, komme på en rejse for at lære – at få visdom og indsigt. Når vi fødes, bliver sindet kodet til at, give os netop den adfærd der gør at, vi møder de forhindringer og mennesker, der giver os mulighed for at, arbejde med os selv og få den visdom og indsigt, som sjælen - dit sande jeg, ønsker sig.

Alle de personer, vi lærer noget af som barn, er med til at præge den måde, vi ser livet på. De overbevisninger og meninger, vi har som ganske unge, er præget af vores forældre, bedsteforældre, søskende, skolelærere, fodboldtrænere etc. Efterhånden som vi bliver ældre og får nogle oplevelser og erfaringer, af både positiv og negativ karakter, skaber vi vores egne "nye" overbevisninger.

DNA arves fra forældre og forfædre. Den arvede DNA ligger en skygge ind over os, som gør vores egne følelser og problematikker større end de egentlig er. Hvis vi kun skulle nøjes med at arbejde med vore egne, og ikke forældre og forfædres skygger/problematikker, ville det helt klart være lettere at, komme igennem livet. Samtidig giver de arvede følelser og problematikker mere at arbejde med, og derved også større mulighed for udvikling, indsigt og visdom.

DNA kan deles op i 3 kategorier:
1. Den fysiske DNA
2. Den psykiske DNA
3. Den emotionelle DNA

At arve DNA og ikke rydde op i det, svarer til at, flytte ind i et møbleret hus, og samtidig vil have plads til alle ens egne møbler. Det kræver en større oprydning og sortering for at, få plads nok i huset, og føle sig godt tilpas.

Ved Spirituel Healings Terapi arbejder vi med at, få indsigt (hvad handler problemet/følelsen om), forståelse og visdom samt at, give slip på den arvede emotionelle og psykiske DNA. Skyggen fra forældrenes og forfædrenes DNA hjælpes kroppen til at, give slip på.

Med min guidning, og farvernes healende kraft, hjælpes du og din krop til at tilgive og give slip.

Efterhånden som vi får mere visdom og indsigt, får sjælen lettere ved at, skinne igennem og vores omverden kommer til at, se mere og mere af hele dig, sjælen - af dit sande jeg.

Vi udvikler vores sjæl for at, forstå os selv og andre mennesker, forstå kærlighedens mange sider, blive mere rummelig som menneske, lære at tilgive, leve kærligt med hinanden og finde ind til kærligheden dybt inde i os selv.

JS Like Box Slider